Berberoğlu Metal

DEMİR HURDA

Hurda metal tanımı ilk önce 53 nolu KDV tebliğinin 2. maddesinde kısaca tanımlanmıştır. Maddeye göre hurda, metal kırpıntıları, metal talaşları, mamul veya yarı mamul madde üreten imalathane veya fabrikadan çıkan standart dışı metal ürünler izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeleri hadde bozuklukları ve benzerleridir.